Ładowanie
Image

TRINUSNAJWAŻNIEJSZE JEST DLA NAS DOBRO KLIENTA

O NAS

TRINUS Sp. z o. o. to firma, która specjalizuje się w szeroko pojętej, skutecznej windykacji należności. Oferujemy usługi windykacyjne na każdym etapie postępowania, związane z monitoringiem płatności, odbiorem przedmiotów leasingu, egzekucji wierzytelności, ewidencji zdarzeń i obiegu informacji, ustalania składników majątkowych, działania związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym oraz szeroki zakres usług ustaleniowo­ wykrywczych. Naszym celem jest wsparcie działań wierzycieli z kontrahentami nie regulującymi na czas swych zobowiązań oraz zapewnienie Klientowi informacji na temat działalności biznesowej dłużników. Jednym z filarów polityki firmy jest zasada aby skutecznie odzyskać należności i nie narazić Klienta na konflikt z kontrahentami oraz utratę reputacji na rynku. Współpracujemy ze sprawdzonymi i zaangażowanymi partnerami: komornikami kancelarią prawną i detektywami.

Dysponujemy parkingami dla przechowywania odzyskanych przedmiotów.

WINDYKACJA


Nasi Klienci, na każdym etapie mogą wybrać sposób prowadzenia swojej sprawy. Mogą to być działania stanowcze, zmierzające do możliwie szybkiego odzyskania należności, jak i działania mające na celu zmotywowanie kontrahenta do zwrotu należności przy jednoczesnym utrzymaniu dalszej współpracy. Skierowanie sprawy na drogę sądową traktujemy jako ostateczność dokładając starań by naszych Klientów nie narażać na drogę procesu karnego lub cywilnego.


Dysponujemy siecią doświadczonych windykatorów na terenie całego kraju.


Windykacja należności pieniężnych (inkaso).

Współpraca z komornikami i organami administracji państwowej (gdy sprawa jest na etapie postępowania sądowego).

Działania przed komornicze. Działania komornicze. Działania polubowne. Działania sądowe.

Odzyskiwanie pojazdów, maszyn i innych rzeczy stanowiących przedmiot wypowiedzianej umowy leasingowej lub kredytowej.

Monitorowanie spłat wierzytelności.

Prowadzenie mediacji.

Wycena, sprzedaż oraz przechowywanie odebranych przedmiotów leasingu.

Pomagamy dłużnikom w negocjacjach z wierzycielami w celu zawarcia ugody lub spłaty zadłużenia.

DZIAŁANIA USTALENIOWE I WYKRYWCZE


Zapewniamy stałe wsparcie w codziennym prowadzeniu biznesu.


Badanie przedstawionych dokumentów pod kątem ich prawdziwości.

Uzyskiwanie informacji dotyczącej sytuacji prawnej, finansowej, ekonomiczne przedsiębiorstw.

Wykrywanie podsłuchów, zabezpieczenie pomieszczeń konferencyjnych pod tym kątem zbieranie informacji w sprawach cywilnych i karnych.

Ustalenia miejsc pobytu lub adresu zameldowania.

Ustalenia miejsc pracy.

Ustalenia majątkowe, spadkowe, towarzyskie, zawodowe.

Ochrona transportów i paliwa + monitoring GPS pojazdów.

Pomoc ofiarom stalkingu (złośliwe, uporczywe nękanie).­

Wykrywanie i udowadnianie przestępstw.

Pomoc ofiarom przemocy­ obdukcja i inne formalności, doradztwo.

Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, leasingobiorcy bądź kredytobiorcy.

KONTAKT

Aleja generała Chruściela "Montera" 37/39/19 04-454 Warszawa
(+48) 603 913 533